จัดอบรมการทำโมเดลโรคติดเชื้อ

HITAP จัดอบรม Infectious Disease Modelling Course หรือการทำโมเดลโรคติดเชื้อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรม “Infectious Disease Modelling Course” หรือการทำโมเดลโรคติดเชื้อ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ ที วู (แถวกลาง ซ้ายสุด) จาก School of Public Health the University of Hong Kong ศาสตราจารย์ เบน คูเปอร์ (แถวกลาง ที่ 2 จากซ้าย) จาก Oxford University ศาสตราจารย์ มาร์ก จิต (แถวกลาง นั่งกลาง) จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย (แถวกลาง ที่ 2 จากขวา) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ อเล็กซ์ คุก (แถวกลาง ขวาสุด) จาก Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำโมเดลจากโปรแกรมอาร์ วิธีการทางสถิติแบบเบส์เซียน และกรณีศึกษาต่าง ๆ อาทิ กรณีศึกษาการใช้วัคซีนไข้ทรพิษ กรณีศึกษาทางด้านกุมารเวชศาสตร์ในการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

3 years ago