จีนจี้ฮ่องกงออกกฎหมายคุมม็อบเข้มงวดกว่าเดิม

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าของรัฐบาลจีนแถลงว่าสาเหตุที่การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงดำเนินมายาวนานหลายเดือนเป็นเพราะฮ่องกงไม่มีกฎหมายด้านความมั่นคงที่เข้มงวดมากพอและการออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อควบคุมการชุมนุมมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งคณะผู้บริหารฮ่องกงจะต้องปรับปรุงหลายเรื่องควบคู่กันไปด้วย

อย่างเช่น ราคาที่พักอาศัยที่สูง และความเหลื่อมล้ำทางฐานะของคนฮ่องกงที่ห่างขึ้นเรื่อยๆ ให้ประชาชนพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อไม่ให้ออกมาประท้วงรัฐบาลจีนรายนี้ ย้ำอีกว่า นอกจากกฎหมายควบคุมการชุมนุมแล้ว กฎหมายอื่นๆ ที่ทำให้รัฐบาลจีนเข้าควบคุมฮ่องกงได้ยาก ก็จำเป็นต้องปรับปรุงเช่นกัน ทั้งยังย้ำว่าบรรดาผู้นำในคณะผู้บริหารและสภานิติบัญญัติของฮ่องกง จะต้องภักดีต่อรัฐบาลจีนด้วย

9 months ago