จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน

จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น ไขมัน การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในบ้าน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ภายในบ้าน สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างภายในครัวเรือน เช่น การนำไปบำบัดกลิ่นส้วม ห้องน้ำ บ่อเกรอะ นอกจากจะช่วยดับกลิ่นอย่างปลอดภัยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณตะกอนของสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะด้วย ซึ่งมีผลทำให้ส้วมไม่เต็มง่ายและไม่อุดตัน สิ่งปฏิกูลถูกย่อยสลาย ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม

การนำจุลินทรีย์ไปใช้ล้างท่อที่อุดตันในห้องครัว ซึ่งจะช่วยล้างท่อน้ำที่อุดตันจากเศษอาหารและไขมัน การนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพสำหรับรดน้ำต้นไม้ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพราะในจุลินทรีย์จะมีแร่ธาตุที่พืชต้องการจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี ไม่เหี่ยวเฉาง่ายในช่วงที่ขาดน้ำ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ นอกจากนี้ยังนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในตู้เลี้ยงปลาได้โดยปราศจากอันตรายใดๆ จุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยของเสียสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำตู้เลี้ยงปลา ซึ่งทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น น้ำสะอาดขึ้นส่งผลต่อสุขภาพของปลาให้เจริญเติบโตดี การประยุกต์ใช้กับสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน สำหรับท่านที่เลี้ยงสัตว์ไว้ภายในบ้าน เช่น สุนัข แมว และอื่นๆ จะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นจากสัตว์เลี้ยงซึ่งจะมีทั้งกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นอุจจาระของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ อาจสร้างความรำคาญให้กับคนในบ้านและบ้านข้างเคียงได้ บางครั้งถึงขั้นทะเลาะกันก็มีให้เห็น จุลินทรีย์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยที่สัตว์เลี้ยงของท่านไม่มีอันตรายใดๆ ใช้เป็นประจำนอกจากดับกลิ่นได้ดีแล้วยังช่วยให้สุขภาพจิตของสัตว์เลี้ยงดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจะเห็นว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์มีมากมายแล้วแต่จะนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับอะไร

ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นหรือส้วมมีกลิ่นแรง ส่วนใหญ่เกือบ 100% มาจากท่อน้ำทิ้งที่อยู่ในห้องน้ำที่มีกลิ่นนั้น จะเห็นได้ว่าห้องน้ำบางห้องไม่มีกลิ่น แต่บางห้องกลับมีกลิ่นแรงลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง ปัญหานี้พบทั้งบ้านอยู่อาศัยทั่วๆไป ทั้งบ้านใหม่และบ้านเก่า คอนโด โรงแรม อพาร์ทเม้นท์เซอร์วิส จะมีกลิ่นเหม็นเพียงบางห้องเท่านั้น

สาเหตุของกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเกิดจาก

1. การสะสมจากของเสียที่ใช้ประจำวัน เช่น น้ำสบู่ น้ำแชมพู และอื่นๆที่ใช้ในห้องน้ำ ของเสียเหล่านี้จะถูกชะล้างลงตามท่อน้ำทิ้ง และจะมีบางส่วนของของเสียที่เกาะติดอยู่ข้างท่อน้ำทิ้ง ซึ่งท่อน้ำทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นท่อพีวีซี เมื่อนานๆเข้าของเสียเหล่านี้จะส่งกลิ่นเหม็นลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้ง

2. ท่อน้ำทิ้งนั้นต่อตรงเข้ากับบ่อเกรอะ โดยเฉพาะบ้านรุ่นเก่า มักจะต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับบ่อเกรอะ ( ตามปกติต้องแยกท่อน้ำทิ้งไว้ต่างหาก ต้องไม่รวมเข้ากับบ่อเกอระ ) ช่วงที่ฝนกำลังตกหรือฝนตกใหม่ๆจะมีกลิ่นจากบ่อเกรอะลอยขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งได้ หรือช่วงฤดูหนาวจะมีกลิ่นลอยขึ้นมา ถ้าอยู่ใกล้กับห้องแอร์จะดูดกลิ่นเหล่านี้เข้าไปภายในห้องแอร์

การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากท่อน้ำทิ้งและห้องน้ำ

– จากข้อ 1 และ 2 สามารถใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเทราดที่ท่อน้ำทิ้งได้เลย เทลงไปประมาณ 4-5 ลิตรต่อจุดของท่อน้ำทิ้งที่มีกลิ่น และส่วนหนึ่งเทลงในโถส้วม นำอีกส่วนผสมน้ำครึ่งต่อครึ่งทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ ( ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านทำความสะอาด )ใช้ขัดและทำความสะอาดพื้นห้องน้ำให้ทั่วๆวันละครั้ง กลิ่นที่เหม็นก็จะหายไป

– กรณีปัญหาที่มาจากข้อที่ 2 เป็นไปได้ให้แก้ไขที่ต้นเหตุคือการรื้อท่อน้ำทิ้งแยกออกมาจากบ่อเกรอะใหม่ทั้งหมด แต่ในบางกรณีอาจทำได้ยาก กรณีไม่สามารถรื้อได้ ก็สามารถใช้จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นได้ แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง ( ตราบใดที่ของเสียยังมีอย่างต่อเนื่อง )

5 months ago