ยันเร่งขึ้นทะเบียนต่างด้าวค้างท่อ8แสนคนทันเส้นตาย

อธิบดีกกจ. มั่นใจ 3 มาตรการของกระทรวงแรงงาน ลงทะเบียนต่างด้าวค้างท่อ  8 แสนคน ทันเส้นตายแน่นอน  เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ว่า การดำเนินการในศูนย์ OSS คือการทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว จำนวน 1.7 ล้านคน เริ่มตั้งแต่ 5 ก.พ.- 31มี.ค.2561  

ช่วงแรกมีกลุ่มเป้าหมายเข้ามาดำเนินการค่อนข้างน้อย เพราะชะล่าใจว่ายังมีเวลาเหลือ แม้กระทรวงแรงงานพยายามประชาสัมพันธ์และติดตามเร่งรัดให้รีบมาดำเนินการแล้วก็ตาม ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุด เหลือมีแรงงานต่างด้าวอีกกว่า 800,000 คนต้องมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มี.ค.   ทำให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำทะเบียนประวัติมากเกินกว่าขีดความสามารถการให้บริการของศูนย์ OSS ในแต่ละวัน นายอุรักษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้แก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด31 มี.ค. โดยกำหนดมาตรการรองรับ 3 ประการคือ 1. ลดขั้นตอน ซึ่งแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางแล้วกว่า 500,000 คน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตีวีซ่าเพื่อให้อยู่ได้ถึง 31 มี.ค. 2563 และกกจ.อนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขคือต้องไปทำทะเบียนประวัติ ตรวจโรคในเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2561 ไม่เช่นนั้นหลัง 30 มิ.ย. จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ จำนวนประมาณ 300,000 คน จะต้องดำเนินการในศูนย์ทุกขั้นตอน และต้องไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 2561 2.. เพิ่มเวลาการทำงาน โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ในศูนย์อีกสองผลัด และเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews
 

1 year ago