ลักษณะนิสัยทั่วไปของวัยรุ่น

เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น ไม่เพียงแต่ลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ หรือความคิด คนเป็นพ่อแม่เองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ไม่เกิดกำแพงขึ้นในความสัมพันธ์ บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักเกิดคำถามอย่างหัวเสียว่า “โตแล้วทำไมถึงคิดไม่ได้” มันจริงหรือเปล่าที่วัยรุ่นควรคิดให้ได้เหมือนร่างกายที่สูงใหญ่ขึ้น แล้วถ้าไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรกัน

ลักษณะนิสัยและความนึกคิดทั่วไปของวัยรุ่น 1. อารมณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ เหมือนคนวัยทองหรือวัยใกล้ หมดประจำเดือน 2.มีความวิตกกังวล กลัวการเป็นผู้ใหญ่ จะเกิดความถามในใจว่าจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือไม่ ชีวิตอิสระจะหายไปไหม อาการจะเป็นมากน้อยขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพในครอบครัวด้วย เช่น หากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตลอดเวลา เด็กก็จะยิ่งเครียดกับชีวิต 3.วิตกกังวลเรื่องรูปร่างตัวเอง 4.มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ คือต้องการความรักความห่วงใยในรูปแบบที่ต่างจากเด็ก 5.อยากเป็นอิสระ ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง อยากคิดเองทำเองไม่ชอบทำตามคำสั่ง 6.อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ต้องการความตื่นเต้นท้าทาย 7.ต้องการความถูกต้องและยุติธรรม 8.ต้องการการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและได้มีส่วนร่วม 9.พฤติกรรมอยากลองมักเกิดขึ้นสูงสุดตอนช่วงวัยรุ่นตอนปลายและจะชอบเถียง ชอบแหกกฎและชอบลองของ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

1 year ago