วิเคราะห์อิทธิพลของการกินถั่ว

การศึกษาชิ้นหนึ่งได้วิเคราะห์อิทธิพลของการกินถั่วและถั่วลิสงต่อน้ำหนักตัวในระยะยาวของชายและหญิงในสหรัฐอเมริกา การศึกษาอื่น ๆ ตรวจสอบว่าการรับประทานถั่วบราซิลสามารถเพิ่มความรู้สึกของความบริบูรณ์และปรับปรุงการตอบสนองต่อน้ำตาลและอินซูลิน ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อน้ำหนักของถั่วนักวิจัยได้ติดตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ซึ่งเป็นอิสระจากโรคเรื้อรังในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา พวกเขาพบว่าการกินออนซ์หรือถั่วลิสงหนึ่งออนซ์หนึ่งอันแทนอาหารโดยทั่วไปถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการต่ำมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเพิ่มน้ำหนักและความอ้วนในระยะยาว การบริโภคอ่อนนุยมได้รับการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความถี่ในการให้อาหารแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกสี่ปีในกลุ่มการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งสามกลุ่มซึ่งเป็นที่ยอมรับของ 25,394 คนในการศึกษาติดตามผลด้านสาธารณสุข 53,541 คนในการศึกษาด้านสุขภาพของพยาบาลและ 47,255 คนในการศึกษาเรื่องสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ในการวิจัยติดตามผล

10 months ago