ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา รวมทั้งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของดอยสุเทพผ่านศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของดอยสุเทพ ในรูปแบบของ Multimedia Museum ทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ กล่าวได้ว่าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประตูสาคัญต่อการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพอย่างมีคุณภาพ และการตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าชมฯจะได้เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายแง่มุมที่สะท้อนความเป็นดอยสุเทพได้เป็นอย่างดีผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์ฯ เริ่มตั้งแต่เรื่องราวในอดีตของดอยสุเทพ ผ่านวิถีชีวิตของชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์และความอุดมสมบูรณ์ของป่าบนดอยสุเทพ รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปถึงภาพแห่งอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูกรวบรวมและนามาจัดแสดงไว้ ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ นิทรรศการ Suthep Now, Then’N Hope คือนิทรรศการที่จะทำให้ผู้เข้าชมฯหลงเสน่ห์ดอยสุเทพในมุมมองที่คาดไม่ถึง ลองทำความรู้จักกับดอยสุเทพให้มากขึ้นไปพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องราวสุดพิเศษ สุเทพเอนซิส ….ที่นี่ที่เดียว นิทรรศการ Suthep Now, Then’N Hope เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

2 years ago