สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นความจริงที่รู้จักกันดีว่าในตลาดต่างประเทศในขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดขายที่ไม่ซ้ำกันในการออกแบบและการทำงานของพวกเขาจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากกว่าค่าเฉลี่ย 11 ปีที่ผ่านมาของแคมเปญได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบชาวไทย

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักออกแบบชาวไทยสามารถมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์และสินค้าที่สร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาลไทยในเรื่อง” 4.0

12 months ago