สวนเสรีไทย

สวนเสรีไทยหรือชื่อเดิมคือสวนน้ำบึงกุ่ม โดย “ บึงกุ่ม” หรือ “ บึงตาทอง” เป็นบึงสาธารณะเก่าแก่ขนาดใหญ่ ที่ถูกรุกล้ำจนมีสภาพตื้นเขิน ในปี พ.ศ. 2528 จึงถูกปรับปรุงและพัฒนาตามโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดหาพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ให้เป็นบึงรับน้ำจนสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำ และระบายสู่คลองบึงกุ่ม ต่อเนื่องสู่คลองแสนแสบต่อไป ต่อมามีการขยายพื้นที่เพื่อสร้างเป็น สวนสาธารณะและสวนป่าตามโครงการสวนป่ากทม. เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในชื่อว่า “สวนน้ำบึงกุ่ม” ในปีพ.ศ. 2538 สมาชิกขบวนการเสรีไทยได้ขอสถานที่ ส่วนหนึ่งของสวนน้ำบึงกุ่มจัดเป็น “ลานเสรีไทย” ต่อมาคุณดุษฎี พนมยงค์ ผู้เป็นทายาทของหัวหน้า ขบวนการเสรีไทย พร้อมคณะ ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อสวนน้ำบึงกุ่มเป็น “สวนเสรีไทย” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน แก่ขบวนการเสรีไทย และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 52 ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ได้มีการก่อสร้าง “อาคารเสรีไทยอนุสรณ์” โดยจำลองแบบมาจาก “ทำเนียบท่าช้าง” หรือที่พำนักของนายปรีดี พนมยงค์ ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และหัวหน้าขบวนการเสรีไทย ทำเนียบท่าช้างจึงเป็นเสมือนกองบัญชาการของขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในสวนเสรีไทย ยังมีจุดพักผ่อนที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน และพิพิธภัณฑ์บึงกุ่มสวนน้ำ ซึ่งนับว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์ของสวนเสรีไทย ประกอบด้วยพรรณไม้ชายน้ำประดับตามขอบบึง น้ำตก ม่านน้ำพุกลางสระเกาะกลางน้ำ บริเวณกลางบึงสร้างเป็นเกาะธรรมชาติ มีศาลาพักผ่อน ปลูกสวนปาล์มพันธุ์ต่างๆ กว่า 10 ชนิด ทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งบางชนิดจะเป็นพันธุ์ที่หายากและเพาะยาก เช่น ปาล์มน้ำพุ ตาลฟ้า ฯลฯ สำหรับสวนป่า มี 3 สวนให้เยี่ยมชม คือ “สวนป่าทวีสุข” “สวนป่าร่มไทร” และ “สวนป่าเจริญกาญจน์” ซึ่งเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นอันแสนร่มรื่น ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเหมาะแก่การออกกำลังกาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

2 years ago