สะพานยักษ์ผิงถังเสาคอนกรีตสูงสุดในโลกเทียบเท่าตึก 110 ชั้น

มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดใช้งานสะพานผิงถัง ซึ่งมีหอคอยสะพานสร้างจากคอนกรีตสูงที่สุดในโลก สะพานผิงถังตั้งอยู่ในแคว้นปกครองตนเองเฉียนหนาน เป็นสะพานขึงขนาดมหึมาพาดข้ามหุบเขาแม่น้ำฉาวตู้ มีช่วงสะพาน ยาว 2,135 เมตร และจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อทางด่วนสายผิงถัง-หลัวเตี้ยนทางการท้องถิ่นกุ้ยโจวระบุว่าหอคอยหลักตรงกลางของสะพานผิงถัง

มีความสูง 332 เมตร หรือเทียบเท่ากับอาคารสูงระฟ้า 110 ชั้น ถือเป็นหอคอยสะพานสร้างจากคอนกรีตที่มีความสูงมากที่สุดในโลกทั้งนี้ สะพานผิงถังใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด 1.5 พันล้านหยวน การเปิดใช้งานสะพานผิงถังจะลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างผิงถัง-หลัวเตี้ยนจากกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งเหลือราว 1 ชั่วโมง และจะช่วยบรรเทาความยากจนในพื้นที่ทุรกันดารของกุ้ยโจว อวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และกว่างซี อนึ่ง กุ้ยโจวเป็นที่รู้จักในฐานะ “พิพิธภัณฑ์สะพานโลก” เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ และใช้เทคโนโลยีอันสลับซับซ้อน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

6 months ago