สั่งรื้อป้ายโฆษณาแฝงและป้ายเลียนแบบราชการ

ข้มมาตรการ จัดระเบียบ ถนน5ไม่ กทม. สั่ง 50 เขต กวดขันรื้อป้ายโฆษณาแฝงและป้ายเลียนแบบราชการ รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่ กทม.ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการจัดระเบียบทางเท้า ทั้งการจัดระเบียบแผงค้าบนทางเท้า และการจัดระเบียบแก้ปัญหาการขับขี่หรือจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้ามาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีการกำหนดถนนนำร่อง ในพื้นที่ 50สำนักงานเขต เพื่อดำเนินโครงการเป็นถนน 5ไม่ ได้แก่ 1.ไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย หรือการลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ไม่มีการตั้งวางสิ่งของใดๆกีดขวางทางเท้า อาทิการตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือการตั้งวางวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้าริมทางเท้า 3.ไม่มีขยะสิ่งปฏิกูลใดๆบนทางเท้า ซึ่งจะสร้างความสกปรก สร้างทัศนะอุจาดแก่ผู้สัญจรไปมา 4.ไม่มีแผงค้าผิดกฎหมาย ลักลอบตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาต และ5.ไม่มีการจอดรถ หรือขับขี่บนทางเท้าที่จะสร้างความลำบากในการสัญจรของประชาชน ขณะนี้ในถนนสายต่างๆ มีการดำเนินมาตรการอย่างจริงจัง โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่ จะเป็นผู้กวดขันดูแล ไม่ให้มีการใช้ทางเท้าในถนนสายที่กำหนดผิดประเภท ผิดกฎหมายที่กำหนดไว้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

2 years ago